vOOR oNTWIKKELAARS

vOOR dEVELOPERS

wEB api

Met deze API is het onder ander mogelijk:

  • Mappen op te vragen, aan te maken, te wijzigen en te verwijderen.
  • Documenten op te vragen (bijv. als PDF), aan te maken, te wijzigen en te verwijderen.
  • Metadata te koppelen.
  • Zoekopdrachten uit te voeren.

De authenticatie binnen de Web API gebeurt via een API Key of OAuth2. U logt in met een door RetSoft verstrekte API Key of client-id / client-secret en gebruikersaccount. De uiteindelijke integratie is via een on-premises installatie van de web service waardoor de API wordt gehost.

Repository API

Deze API geeft data-level toegang tot RetSoft en biedt de mogelijkheid om verschillende modules en onderdelen van de RetSoft-applicatie te verbinden via https.

Plugins

Via Plugins kunnen externe applicaties worden aangestuurd vanuit RetSoft. Via de geboden .NET interface is het mogelijk acties toe te voegen aan verschillende contextmenu’s. Daarnaast kunnen er pagina’s worden toegevoegd aan de beheer- en applicatie-instellingen.

URL Protocolhandler

Het behulp van de URL Protocol Handler kunnen commando’s worden gegeven aan de applicatie. Dit is een alternatief voor de commandline interface

Hiermee geef je de applicatie de opdracht om het document met id 12345 weer te geven in de viewer.

Meer weten?

Scroll naar boven